Over ons

Over de organisatie en de visie van Com4Life

Organisatie

Com4life organiseert de zorg- en dienstverlening. Wij werken samen met locale zorgverleners en dienstverleners. Wij regelen de huur van het appartement, organiseren de dienstverlening en activiteiten. Dagelijks zijn onze mensen op de locaties aanwezig  en beschikbaar. De woongebouwen zijn eigendom van een vastgoedfonds van (institutioneel) beleggers of in eigen beheer. De eigenaar in het vastgoed ontvangt een stabiel en duurzaam geïndexeerd direct rendement en draagt op deze manier bij aan het voorzien in een primaire levensbehoefte van de maatschappij.

Visie

Respect, erkenning van het individu en behoud van waardigheid. leder mens is 
uniek, heeft haar eigen levenservaring en kent haar eigen wensen het best; Keuzevrijheid, de bewoner bepaalt zijn of haar eigen leven: 
zelfstandige woonruimte, wanneer en welke zorg- en dienstverlening zij wenst
, welke activiteiten worden georganiseerd waar aan deelgenomen kan worden.