Over ons

Over de organisatie en de visie

Organisatie

Wij leveren een variëteit aan woon- en zorgvoorzieningen in de Randstad en in Brabant. Hiermee spelen we in op de enorme vraag van ouderen naar (zelfstandig) wonen in een veilige, beschutte of beschermde omgeving. Wij organiseren de woon- en zorgdiensten. Wij werken samen met locale zorgverleners en dienstverleners. Wij regelen de huisvesting organiseren de dienstverlening en activiteiten. Dagelijks zijn onze mensen op de locaties aanwezig  en beschikbaar. De woongebouwen zijn in eigen beheer of eigendom van een vastgoedfonds van (institutioneel) beleggers. De eigenaar in het vastgoed ontvangt een stabiel en duurzaam geïndexeerd direct rendement en draagt op deze manier bij aan het voorzien in een primaire levensbehoefte van de maatschappij.

Visie

Respect, erkenning van het individu en behoud van waardigheid. leder mens is 
uniek, heeft haar eigen levenservaring en kent haar eigen wensen het best; Keuzevrijheid, de bewoner bepaalt zijn of haar eigen leven: 
zelfstandige woonruimte, wanneer en welke zorg- en dienstverlening zij wenst
, welke activiteiten worden georganiseerd waar aan deelgenomen kan worden.